Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové metody v dynamice tekutin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01PMDT ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Matematické modely, numerické řešení PDR. Numerické řešení úplné potenciální rovnice, Eulerových a Navierových-Stokesových rovnic metodou sítí a konečných objemů. Laxovo-Friedrichsovo schéma, Laxovo-Wendorffovo schéma, Runge-Kuttovo schéma, TVD schéma a další moderní schémata. Aplikace metody konečných objemů v inženýrských problémech.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1) Kozel K., Fürst J., Numerické řešení problémů proudění II, strojní fakulta ČVUT, 2003

2) Kozel K., Fürst J., Fořt J., Louda P., Numerické řešení problémů proudění III, strojní fakulta

ČVUT,2005

3) Dvořák R., Kozel K., Mathematical Modelling in Aerodynamics (in czech), CTU Prague, 1996

4) LeVeque T., Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems, Cambridge University Press, 2004

5) Hirsch Ch., Numerical Computation of Internal and External Flows; Vol. 1,2; J. Witey and Sons, Toronto, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4562006.html