Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování úloh v realném čase

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11RTSW Z 3 2 česky
Garant předmětu:
Pavel Jiroušek
Přednášející:
Martin Dráb, Pavel Jiroušek
Cvičící:
Martin Dráb, Pavel Jiroušek
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Seminář je úvodem do problematiky tvorby programů pracujících v reálném čase. Zabývá se specifickými problémy RT programování a ukazuje některá běžně používaná řešení. Problematika je demonstrována na konkrétních úlohách z praxe vyučujícího.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vymezení úloh reálného času. Řídicí systémy.

2. Logické řízení, regulace, měření.

3. Standardy binárních a analogových vstupů a výstupů řídicích systémů.

4. Programování vstupu a výstupu, události a stavy.

5. Paralelní procesy a thready

6. Kooperativní a preemptivní multitasking

7. Priority, algoritmy přepínání procesů

8. Meziprocesová komunikace - IPC

9. Synchronizace threadů a procesů.

10. Čas a časovače

11. Příklady RT úloh

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Programování (v jazyce C, C++).

Dovednosti: Uvedení do problematiky tvorby programů pracujících v reálném čase.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. J. Cooling: Software Engineering for Real Time Systems, Addison Wesley, 2003.

Doporučená literatura:

[2]. D.M.Auslander, Ch.H. Tham: Real Time Software for Control, Prentice Hall, 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11359905.html