Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12INS2 Z,ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Pro zápis předmětu je požadováno absolvování předmětu Informační systémy 1. Detailnější rozbor vybraných partií informatiky, aktualizace poznatků rychle se rozvíjejících informačních technologií, informačních a počítačových systémů, témata dle návrhu studentů. Zaměření tohoto kursu bude částečně přizpůsobeno tématice ročníkových a závěrečných projektů studentů.

Požadavky:

Informační systémy 1

Osnova přednášek:

(1) Detailnější rozbor vybraných partií informatiky.

(2)Aktualizace poznatků rychle se rozvíjejících informačních technologií, informačních a počítačových systémů.

(2)Témata dle návrhu studentů.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Osnova cvičení:

(1)Detailnější rozbor vybraných partií informatiky.

(2)Aktualizace poznatků rychle se rozvíjejících informačních technologií, informačních a počítačových systémů.

(3)Témata dle návrhu studentů.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení s pokročilými počítačovými informačnmi systémy.

Schopnosti:

Orientace v používání pokročilých počítačových informačních systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://cs.wikipedia.org - (informace, informatika, informační věda, informační systém, školní informační systém,

[2] http://www.wikipedia.org - (Information Science,Information Systems, Information Literacy, Information Technology, Information Management, Knowledge Management)

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Doporučená literatura:

[1] Externí odkazy na zdroje uvedené v povinné literatuře [1],[2]

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna kfe, Trojanova 13

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11326305.html