Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika dielektrik

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11FDEL ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Zdeněk Bryknar
Přednášející:
Zdeněk Bryknar, Eva Mihóková
Cvičící:
Zdeněk Bryknar, Eva Mihóková
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Podrobně jsou popsány elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti dielektrik a přepolarizační procesy ve feroelektrikách. Interakce elektromagnetického pole s dielektrickými materiály je studována v široké spektrální oblasti z hlediska klasické a kvantové fyziky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Lorentzovo pole, lokální pole, depolarizační pole, Clausiova-Mosottiova rovnice

2. Mechanismy polarizace,

3. Dielektrika v časově proměnném poli

4. Kramersovy-Kronigovy relace

5. Relaxace permitivity, Debyeovy formule

6. Optická absorpce v blízkosti absorpční hrany, sdružená hustota stavů

7. Foton-fononová interakce, polaritony

8. Lyddanův-Saxsův-Tellerův vztah

9. Thermodynamika dielektrik, hlavní a vázané jevy

10. Elektrický a tepelný průraz

11. Feroelektrika, feroelektrické fázové přechody, doménová struktura

12. Multiferoika, magnetoelektrická vazba

13. Aplikace feroických materiálů v technice1 přednáška

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dresselhaus, M., Dresselhaus, G. Cronin, B. C. Filho, A. G. S. (2018), Solid State Properties: From Bulk to Nano, Springer-Verlag GmbH Germany

[2] Rabe, K. M., Ahn, C. H., Triscone: J. M. (2007), Physics of Ferroelectrics: A Modern Perspective, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Doporučená literatura:

[3] M. Born, M. Wolf, E. (2006): Principles of optics, Cambridge University Press

[4] Pardo, L. Ricote, J. (2011), Multifunctional Polycrystalline Ferroelectric Materials, Springer Series in Materials Science, Vol. 140

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371706.html