Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Biosyntézy značených sloučenin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15BZS ZK
Přednášející:
Stanislav Smrček (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška obsahuje přehled možností přípravy radioaktivně značených přírodních látek za využití in vitro biologických systému ve smyslu mikrobiálních či rostlinných kultur. Pozornost je věnována i jednoduchým biotransfromacím, které jsou využitelné z hlediska modifikace značených organických molekul. Přednáška je doplněna o základní metodiky kultivace, běžně používané isolační a separační techniky, hodnocení jakosti získaných sloučenin. a zásady správné laboratorní praxe při kultivačních a isolačních experimentech.

Požadavky:

Základní znalosti z organické a jaderné chemie

Osnova přednášek:

1)Zdroje radioaktivity pro biosyntézu,

2)Kultivační techniky,

3)Návrh inklorporačního schématu,

4)Izolace z biologického materiálu,

5)Čištění značených sloučenin,

6)Stanovení parametrů radioaktivně značených sloučenin,

7)Uchovávání a stabilita značených sloučenin.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získat speciální znalosti o biosyntéze značených sloučenin a to jak na teoretické, tak praktické bázi.

Studijní materiály:

Základní:

1.J. Cudlín (editor), Vybrané metody v mikrobiologii, 1981, Academia Praha.

Doporučená:

2.K. Faber, Biotransformations in organic chemistry, 1997, Springer Verlag.

3.Allen and Voges (Ed.), Synthesis and application of isotopically labelled compounds, 1995, Wiley N.Y (vybrané kapitoly pro aktuální kurz).

4.Články z aktuální časopisecké literatury v závislosti na základním zaměření studentů přítomných v kurzu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4581806.html