Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02DPJC2 Z 20 20C
Vztahy:
Předmět 02DPJC2 nelze zapsat s předmetem 02DPJC1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Jan Čepila, Iurii Karpenko, Leszek Kosarzewski, Katarína Křížková Gajdošová, Michal Marčišovský, Eva Maria Martins dos Santos, Boris Tomášik, Barbara Antonina Trzeciak, Jakub Vícha
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:

Splněný předmět 02VUEF - Výzkumný úkol

Osnova přednášek:

Osnova:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6254006.html