Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie a radiační hygiena prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15CRHP ZK 3 3+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Životní prostředí jako systém, vliv lidské činnosti na prostředí, péče o prostředí. Vlastnosti a složení litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry, přírodní procesy v nich. Biogeochemické cykly. Radioaktivita prostředí. Zdroje a druhy znečišťování biogeosféry, šíření, chemické reakce a účinky kontaminantů v biogeosféře. Biologické účinky ionizujícího záření, principy systému ochrany před ionizujícím zářením a jeho aplikace, ochrana před ionizujícím zářením na pracovištích.

Požadavky:

Studenti by měli znát základní chemické discipliny, zejména fyzikální chemii, v rozsahu vyučovaném na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1.Člověk a životní prostředí.

2.Složení litosféry, základní procesy v ní a vliv člověka.

3.Chemie atmosféry a atmosférické procesy.

4.Hydrosféra, její složení a procesy.

5.Biosféra, ekologie.

6.Koloběh látek v biogeosféře.

7.Přírodní zdroje ionizujícího záření.

8.Zdroje znečišťování biogeosféry.

9.Šíření, reakce a účinky kontaminantů v biogeosféře.

10.Biologické účinky ionizujícího záření.

11.Systém radiační ochrany a jeho aplikace.

12.Ochrana před ionizujícím zářením na pracovištích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je naučit studenty základní poznatky o chemii životního prostředí včetně procesů a důsledků znečišťování prostředí činností člověka. Část přednášky je věnována principům ochrany člověka a jeho prostředí před ionizujícím zářením.

Studijní materiály:

1.Povinná: P. Beneš, J. Novotná: Chemie a radiační hygiena prostředí, vydavatelsví ČVUT Praha, 1998.

2.Doporučená: S.E.Manahan: Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC Press 2008.

Poznámka:

Chemie a radiační hygiena prostředí

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11357005.html