Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie z relativistických jaderných srážek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02VPJRS Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Barbara Antonina Trzeciak
Přednášející:
Barbara Antonina Trzeciak
Cvičící:
Iurii Karpenko, Ondřej Lomický
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem přednášky je podrobněji diskutovat fyziku extrémního stavu jaderné hmoty vzniklé při relativistických srážkách těžkých iontů. Kurz bude zahrnovat vybraná témata z fyziky relativistických srážek těžkých iontů. Důraz bude kladen na aplikace termodynamické a statistické fyziky na vysokoenergetické srážky těžkých iontů a na popis média pomocí hydrodynamické teorie. Kromě toho bude také diskutována střední energetická ztráta partonu a související koncepce zhášení jetů. Kurz bude doplněn výpočtovými cvičeními.

Požadavky:

Znalost základního kurzu fyziky, subatomické a termodynamické fyziky.

Osnova přednášek:

1. Kinematika a invarianty ve srážkách s vysokou energií.

2. Distribuce jaderné hustoty, geometrie srážek těžkých iontů.

3. Termodynamika v kontextu relativistických jaderných srážek.

4. Fázový diagram jaderné hmoty.

5. Fázové přechody v jaderné fyzice.

6. Základy modelu Blast-wave.

7. Úvod do relativistické hydrodynamiky.

8. Analytická řešení relativistické hydrodynamiky.

9. Základy relativistické viskózní hydrodynamiky.

10. Hydrodynamický přístup k relativistickým srážkám těžkých iontů.

11. Hadronizace a produkce částic v relativistických srážkách těžkých iontů.

12. Teorie energetických ztrat partonu v médiu .

13. Zhášení jetů v relativistických jaderných srážkách.

Osnova cvičení:

Cvičení se zaměří na výpočty vztahující se k tématům diskutovaným během přednášky.

1. Kinematika a invarianty ve srážkách s vysokou energií.

2. Distribuce jaderné hustoty, geometrie srážek těžkých iontů.

3. Termodynamika v kontextu relativistických jaderných srážek.

4. Fázový diagram jaderné hmoty.

5. Fázové přechody v jaderné fyzice.

6. Základy modelu Blast-wave.

7. Úvod do relativistické hydrodynamiky.

8. Analytická řešení relativistické hydrodynamiky.

9. Základy relativistické viskózní hydrodynamiky.

10. Hydrodynamický přístup k relativistickým srážkám těžkých iontů.

11. Hadronizace a produkce částic v relativistických srážkách těžkých iontů.

12. Teorie energetických ztrat partonu v médiu .

13. Zhášení jetů v relativistických jaderných srážkách.

Cíle studia:

Cíle studia: znalost základních aspektů fyziky relativistických srážek těžkých iontů a jejich teoretické modelování.

Studijní materiály:

[1] Extreme States of Matter in Strong Interaction Physics; Helmut Satz, Lecture Notes in Physics 945, Springer 2018, ISBN 978-3-319-71894-1

[2] Short Course of Relativistic Heavy Ion Collisions, A K Chaudhuri, IOP Publishing 2014, ISBN 978-0-750-31061-1

[3] The CBM Physics Book, Springer 2011

[4] Discoveries at the Frontiers of Science: Springer March 2020

[5] Ramona Vogt, Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions, Elsevier 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6249806.html