Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technické kreslení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TEK KZ 3 1+2 česky
Garant předmětu:
Dušan Kobylka
Přednášející:
Dušan Kobylka
Cvičící:
Dušan Kobylka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět podává základní informace o zobrazování, technickém kreslení v různých oborech (strojní, stavební, elektro) a jejich podoborech a geografii. Informace jsou přehledové a spíše encyklopedické, neboť jejich účelem je seznámit studenty s multioborovými základy tak, aby byli schopni porozumět a přečíst jakékoliv výkresy popisující vlastní jaderné zařízení (stroj a jeho podsystémy včetně řídicího systému, apod.), jeho stavbu a její příslušenství (vzduchotechnika, elektrorozvody, apod.) včetně jeho lokality. Cílem předmětu není naučit studenty kreslit, ale dát jim široké základy k pochopení již vytvořených výkresů z různých inženýrských oborů takových, se kterými se ve své budoucí praxi při vyřazování jaderného zařízení mohou setkat. Součástí výuky je rovněž seznámení s digitálními systémy uchovávání výkresových a dalších doprovodných dat a informací, s jejich standardizovanými formáty či převody dat mezi systémy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metody zobrazování a základy deskriptivní geometrie (2 přednášky + cvičení).

2. Úvod do technického kreslení - typy a základní náležitosti technických výkresů, schémata, normalizace a její využití při kreslení (1 přednáška + cvičení).

3. Úvod do technického kreslení - duhy čar, měřítko, řez a průřez, detail, atd. (1 přednáška + cvičení).

4. Strojírenské výkresy - specifika, kótování, předepisování jakosti povrchu, tolerance, základní normované tvary a součástí, způsoby kreslení a další dokumentace výkresů tolerance (2 přednášky + cvičení).

5. Elektrotechnické výkresy - specifika v oborech silnoproud, slaboproud, kótování, elektrotechnické značky, Elektrotechnická schémata a diagramy (1 přednáška + cvičení).

6. Potrubní sítě a vzduchotechnika - specifika, kótování, technické značky zařízení (1 přednáška + cvičení).

7. Stavební výkresy - specifika, kótování, technické značky, komplexní výkres budovy (1 přednáška + cvičení).

8. Geodetické zobrazování, mapy a jejich součásti (1 přednáška + cvičení).

9. Kreslicí a dokumentační digitální systémy a jejich formáty a databáze, převody mezi formáty, zobrazování a digitalizace staré dokumentace (1 přednáška + cvičení).

10. Nevýkresová dokumentace jaderných zařízení: předprovozní bezpečnostní zpráva, provozní bezpečnostní zpráva, provozní dokumentace a data (1 přednáška + cvičení).

Osnova cvičení:

Krátké teoretické přednášky budou doplňovány cvičeními, na kterých ze začátku studenti budou cvičit základy kreslení a v pozdější oborově zaměřené výuce pak studenti obdrží výkresy, na kterých budou diskutovány způsoby kreslení, výkresy budou rozebírány z hlediska jejich obsahu i formální stránky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. M. Kočandrlová, J. Černý: Konstruktivní geometrie, ČVUT, Praha, 2016 ISBN 978-80-01-06049-0

2. F. Novák, I. Linkeová: Vybrané partie z technického kreslení, Gradient, Praha, 2004 ISBN 80-86786-01-3

3. J. Pospíchal: Technické kreslení, ČVUT, Praha, 2004 ISBN 80-01-02196-3

Doporučená literatura:

4. B. Garlík: Technická zařízení budov/Elektrická instalace v budovách, ČVUT, Praha, 2017 ISBN 978-80-01-06342-2

5. R. A. Parisher: Pipe Drafting and Design, 3rd Ed., 2012, Gulf Publishing Co. ISBN 9780123847003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5710806.html