Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrodynamika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ELDY1 Z,ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Jiří Čtyroký
Přednášející:
Jiří Čtyroký
Cvičící:
Jiří Čtyroký
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Základy aplikované teorie elektromagnetického pole. Vlnová rovnice, potenciály. Rovinné, válcové a kulové vlny. Vyzařování obecně rozložených zdrojů. Dipóly a multipóly.

Požadavky:

Základní kurs fyziky

Osnova přednášek:

1. Maxwellovy rovnice pro elektromagnetické pole v homogenním prostředí.

2. Energie elektromagnetického pole v nedisperzním a disperzním prostředí, energetická bilance.

3. Vektorový a skalární potenciál, Hertzovy vektory.

4. Elektrostatické pole. Rozklad na multipóly.

5. Vlnová rovnice, její řešení, zpožděné potenciály.

6. Rovinné, válcové a kulové vlny v homogenním prostředí.

7. Rozvoj válcových a kulových vln v rovinné vlny

8. Elektromagnetické pole obecného rozložení zdrojů

9. Vyzařování elektrického a magnetického dipólu, elektrický kvadrupól

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubit základy teorie elektromagnetického pole z hlediska jejích aplikací na generování a šíření optického záření v homogenním prostředí.

Schopnosti:

Umět teorii pole využít, zejména pro další studium.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Poznámky z přednášek, podklady na www.ufe.cz/~ctyroky/fjfi/eldyn1

Doporučená literatura:

[2] Stratton, R.A., Teorie elektromagnetického pole. 1961, Praha: SNTL.

[3] Landau, L.D., Lifšic, J. M., L. P. Pitajevskij: Electrodynamics of continuous media, Second edition, 1984, Elsevier, Amsterdam

[4] Bo Thidé: Electromagnetic field theory. http://www.plasma.uu.se/CED/Book/index.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1784906.html