Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie čísel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TEC ZK 5 4P+0C česky
Garant předmětu:
Zuzana Masáková
Přednášející:
Zuzana Masáková, Edita Pelantová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1. Algebraická číselná tělesa, tělesové izomorfizmy.

2. Diofantické rovnice, Pellova rovnice.

3. Racionální aproximace, řetězové zlomky.

4. Algebraická a transcendentní čísla.

5. Okruhy celých čísel číselných těles a dělitelnost v nich.

6. Aplikace algebraických těles na řešení diofantických rovnic a v geometrii.

7. Rozvoje reálných čísel v neceločíselné bázi, konečné a periodické rozvoje.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] Z. Masáková, E. Pelantová, Teorie čísel, Skriptum ČVUT 2017.

Doporučená:

[2] E. B. Burger, R. Tubbs, Making transcendence transparent, Springer-Verlag 2004.

[3] M. Křížek, F. Luca, L. Somer, 17 Lectures on Fermat Numbers, Springer-Verlag 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6361706.html