Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kritický experiment

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KEX KZ 4 1P+3L česky
Garant předmětu:
Jan Rataj
Přednášející:
Ondřej Huml, Jan Rataj
Cvičící:
Ondřej Huml, Jan Rataj
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět představuje semestrální projekt, jehož cílem je návrh a realizace nové konfigurace aktivní zóny na školním reaktoru VR-1. Přednášky se věnují základním požadavkům kladeným na aktivní zóny školního reaktoru VR-1, způsobu a rozsahu určování neutronově fyzikálních charakteristik aktivní zóny reaktoru VR-1, legislativním požadavkům kladeným na kritický experiment prováděný na výzkumném jaderném zařízení, požadované dokumentaci a postupu realizace kritického experimentu. Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními, které se věnují návrhu a výběru aktivní zóny pro kritický experiment, stanovení neutronově fyzikálních charakteristik, vypracování programu kritického experimentu a nácviku manipulací prováděných v rámci kritického experimentu. Hlavní praktická část předmětu je zaměřena na kritický experiment během, něhož je sestavena a experimentálně ověřena navržená aktivní zónu reaktoru VR-1. Na závěr studenti zpracují experimentální data získaná v průběhu experimentu, provedou jejich vyhodnocení a vypracují dokument informující o výsledcích experimentu.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách i laboratorních cvičeních, zpracování programu základního kritického experimentu, vypracování zprávy o průběhu a výsledcích základního kritického experimentu.

Osnova přednášek:

1.Základní požadavky kladené na aktivní zóny školního reaktoru VR-1

2.Legislativní požadavky kladené na kritický experiment

3.Neutronově fyzikální a provozní charakteristiky aktivní zóny školního reaktoru VR-1

4.Postup realizace kritického experimentu

Osnova cvičení:

1.Návrh konfigurace aktivní zóny

2.Stanovení neutronově fyzikálních a provozních charakteristik konfigurace aktivní zóny

3.Vypracování programu kritického experimentu

4.Nácvik manipulací na reaktoru

5.Kritický experiment na reaktoru VR-1

6.Vypracování zprávy o realizaci kritického experimentu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Rataj J., Huml O., Sklenka Ľ.: Experimentální neutronová a reaktorová fyzika – laboratorní cvičení, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05904-3

[2]Rataj J., Huml O.: Řídicí postup č. 8 – Řízení experimentů na školním reaktoru VR-1, CTU-14117-P-032-17, KJR FJFI ČVUT v Praze, Praha, 2017

[3]ČR: Atomový zákon č. 263 ze dne 14. července 2016, Sbírka zákonů České republiky, 2016

Doporučená literatura:

[4]Prováděcí právní předpisy k atomovému zákonu

[5]Provozní předpisy a řídicí postupy školního reaktoru VR-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6304006.html