Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnostní analýzy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BAL ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Jan Frýbort, Jan Rataj
Přednášející:
Jan Frýbort, Jan Rataj
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty bezpečnostními rozbory prováděnými v rámci nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP). Konkrétně se jedná o bezpečnostní rozbory zaměřené na transportní, skladovací a ukládací obalové soubory RAO a VJP, dále pak sklady a úložiště RAO a VJP. V rámci přednášek získají studenti přehled o analýzách zaměřených na stanovení radionuklidového inventáře RAO, resp. VJP, zajištění podkritičnosti, stínění, zádržný systém a teplo-fyzikální charakteristiky obalových souborů, skladů a úložišť RAO, resp. VJP, rozbor transportních cest a mechanismů uvolňování radionuklidů do životního prostředí, uvolnění radionuklidů za normálních, abnormálních a havarijních podmínek nakládání s RAO a VJP.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Legislativní požadavky kladené na bezpečnostní rozbory v rámci nakládání s RAO a VJP. (1 přednáška)

2. Stanovení radionuklidové inventáře RAO a VJP. (2 přednášky)

3. Analýzy obalových souborů (3 přednášky): analýzy kritičnosti, stínění, zádržného systému aktivity a teplo-fyzikálních charakteristik.

4. Analýzy skladů a úložišť RAO a VJP (3 přednášky): analýza kritičnosti, stínění, zádržného systému aktivity a teplofyzikálních charakteristik.

5. Rozbor transportních cest a mechanismů uvolňování radionuklidů do životního prostředí. (2 přednášky)

6. Uvolnění radionuklidů při normálních, abnormálních a havarijních provozních podmínkách. (2 přednášky)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

2. SÚJB: Postup zpracování předběžné bezpečnostní zprávy pro povolení umístění úložiště radioaktivních odpadů, metodický návod SÚJB, 2003

3. SÚJB: Postup zpracování zadávací bezpečnostní zprávy pro povolení umístění úložiště radioaktivních odpadů, SÚJB, 2004

Doporučená literatura:

4. International Atomic Energy Agency: Derivation of Activity Concentrations Values for Exclusion, Exemption and Clearance, IAEA Safety Reports Series No. 44. Vienna: IAEA, 2005 ISBN 92-0-113104-6

5. International Atomic Energy Agency: Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance: Safety Guide No. RS-G-1.7. Vienna: IAEA, 2004 ISBN 92-0-109404-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5711006.html