Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15VJZ ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Kateřina Čubová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

1. Historie, stav ve světě, dlouhodobý provoz

2. Strategie vyřazování

3. Etapy vyřazování

4. Legislativní rámec vyřazování jaderného zařízení z provozu

5. Náklady na vyřazování

6. Nakládání s odpady: charakterizace odpadů, inventář radionuklidů, zpracování, skladování a uložení odpadů vzniklých při vyřazování

Požadavky:

Znalost základních chemických disciplín v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu, orientace v problematice provozu JE.

Osnova přednášek:

1. Historie, stav ve světě, dlouhodobý provoz

2. Strategie vyřazování

3. Etapy vyřazování

4. Legislativní rámec vyřazování jaderného zařízení z provozu

5. Náklady na vyřazování

6. Nakládání s odpady: charakterizace odpadů, inventář radionuklidů, zpracování, skladování a uložení odpadů vzniklých při vyřazování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: seznámení se s komplexní problematikou vyřazování JZ z provozu, strategie, etapy, ekonomika a legislativní rámec, typy odpadů vznikajících při vyřazování a metody jejich zpracování

Schopnosti: orientace v dané problematice

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Nuclear decomissioning: Planning, execution and international experience, Woodhead Publishing, Vídeň 2012

World Nuclear Association, Decommissioning Nuclear Facilities, http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Nuclear-wastes/Decommissioning-Nuclear-Facilities/, 10. 4. 2015

Doporučená literatura:

SÚJB, Vyhláška č. 185/2003 Sb. o vyřazování jaderného zařízení nebo pracovišt? III.nebo IV. kategorie z provozu, 2003

IAEA, Methods for the Minimization of Radioactive Waste from Decontamination and Decommissioning of Nuclear Facilities, IAEA, Vídeň, 2001

IAEA, Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material, IAEA, Vídeň, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4997506.html