Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová optika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KO2 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Václav Potoček
Cvičící:
Václav Potoček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška navazuje na Kvantovou optiku 1 a doplňuje moderní oblasti terminologie a výpočetních metod moderní kvantové optiky ve fázovém prostoru. Rovněž rozšiřuje aplikační oblast na kontinua módů a disipativní procesy. Zahrnuje i stručný přehled současných výzkumných oblastí v teoretické i praktické rovině a aplikací kvantové optiky v experimentálním výzkumu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Popis stavu světla ve fázovém prostoru: charakteristická a Wignerova funkce

2. Měření Wignerovy funkce: inverzní Radonova transformace

3. Další kvazidistribuční funkce: Glauber–Sudarshan, Husimi, Dirac

4. Popis typických stavů světla pomocí kvazidistribučních funkcí

5. Operace posunu, stlačování a časového vývoje jako transformace fázového prostoru

6. Disipativní procesy, Wigner–Weisskopfův model, Fermiho zlaté pravidlo

7. Mechanické efekty světla na atomech, Ramanův rozptyl

8. Spinový a orbitální moment hybnosti světla, optické elementy pro manipulaci s nimi

9. Praktická kvantová optika: laserové chlazení, magneto-optické pasti, optické mřížky

10. Fotony jako nosič kvantové informace, kvantová komunikace

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. P. Schleich, Quantum Optics in Phase Space, Wiley-VCH, Berlin 2001

[2] G. S. Agarwal, Quantum Optics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2012

Doporučená literatura:

[3] S. M. Barnett, P. M. Radmore, Methods in Theoretical Quantum Optics, Oxford University Press, Oxford 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6244006.html