Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie analytická - seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ANLSN2 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Pokročilejší procvičování výpočtů v analytické chemii.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie. Zapsaný kurz analytické chemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Acidobazické rovnováhy a výpočty pH. Acidobazické titrace a stechiometrie.

2. Redoxní rovnováhy. Redoxní titrace a stechiometrie.

3. Základní vztahy a výpočty v separačních metodách

4. Statistické zpracování a hodnocení analytických výsledků.

Cíle studia:

V semináři z analytické chemie získají posluchači znalosti základních výpočtů v analytické chemii.

Absolventi kursu získají schopnost samostatně provádět základní výpočty pro analytickou chemii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Opekar F. a kol.: Základní analytická chemie, skripta, UK, Karolinum, Praha 2002.

2. Coufal P. a kol.: Seminář z analytické chemie, skripta, UK, Karolinum, Praha 2001.

Doporučená literatura:

3. D.A.Skoog, D.M.West and F.J.Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 6. Edition, Saunders College Publishing, 1992;

4. Kolektiv: Analytická chemie 2, SNTL Praha, 1980.

Poznámka:

Chemie analytická - seminář 2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1756206.html