Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy algoritmizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZALG Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Zdeněk Čulík, Vladimír Jarý, Tomáš Oberhuber, Aleš Suchomel, Nichita Vatamaniuc, Miroslav Virius, František Voldřich
Cvičící:
Zdeněk Čulík, Vladimír Jarý, Tomáš Oberhuber, Aleš Suchomel, Nichita Vatamaniuc, Miroslav Virius, František Voldřich
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

V tomto předmětu se student seznámí se vybranými algoritmy a s metodami, jak algoritmus navrhnout. Seznámí se také s vybranými technikami odvozování jejich složitosti.

Požadavky:

Základy programování.

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, jeho popis a složitost.

2. Datové struktury.

3. Metody návrhu algoritmu.

4. Rekurze.

5. Řazení(třídění).

6. Vyvážené stromy, optimální stromy.

7. Seminumerické algoritmy.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Běžně používané algoritmy (jako je třídění nebo hledání nejkratší cesty) a nejdůležitější datové struktury (jako je strom, seznam, hešová tabulka).

Schopnosti:

Použití běžných metod návrhu algoritmu, ve vybraných případech odvození jejich složitosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Základy algoritmizace v C++. 3. vydání. Praha, ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05606-6.

Doporučená literatura:

[2] Knuth, Donald E.: The Art of the Computer Programming. Vol. 1, 2, 3. Addison-Wesley Professional 1998. ISBN: 0201485419.

[3] Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall 1975.

[4] Topfer, P.: Algoritmy a programovací techniky. Praha, Prometheus 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11339205.html