Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vakuová fyzika a technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12VAK KZ 4 2+2 česky
Vztahy:
Předmět 12VAK nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 12VKT (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Richard Švejkar
Přednášející:
Richard Švejkar
Cvičící:
Richard Švejkar
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Zředěné plyny: základní pojmy a vztahy; proudění zředěných plynů. Interakce plynu s povrchem pevné látky; sorpce, desorpce; vypařování, kondenzace; průnik plynu pevnou látkou.

Vytváření vakua. Čerpací proces. Vývěvy. Vakuová měření: manometry celkového a parciálního tlaku; čerpací rychlost, proud plynu, vodivost, hledání netěsností.

Materiály a díly pro vakuová zařízení.

Praktická cvičení.

Požadavky:

Základy termodynamiky

Osnova přednášek:

- Základní pojmy a vztahy fyziky zředěných plynů.

- Čerpací proces

- Transportní vývěvy

- Sorpční vývěvy

- Metody měření vakua

- Materiály a díly vakuové techniky

Osnova cvičení:

- Měření s rotační vývěvou

- Měření s difuzní vývěvou

- Měření s kryosopční vývěvou

- Turbomolekulární vývěva a hmotnostní analyza zbytkových plynů

- Metody hledání netěsností

- Vakuové napařování tenkých vrstev.

Cíle studia:

Znalosti:

Poznání vlastností zředěných plynů, získávání a měření vakua.

Schopnosti:

Pracovat s jednoduchou vakuovou aparaturou.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Z.Češpíro - Vakuová technika, skriptum ČVUT v Praze; vydavatelství ČVUT, Praha, 1977.

[2] J.Král - Cvičení z vakuové techniky, skriptum ČVUT v Praze; Vydavatelství ČVUT, Praha, 2015.

Doporučená literatura:

[3] J.Groszkowski - Technika vysokého vakua, SNTL Praha, 1981.

[4] S.Dushman - Scientific foundation of vacuum technique, Wiley & Sons, New York, 1962. (V ruském překladu: S.Dešman - Naučnye osnovy vakuumnoj techniki; Mir, Moskva, 1964.)

[5] J.F. O´Hanlon - A User´s guide to vacuum technology, Wiley - Interscience; 2003.

Studijní pomůcky: Vybavení vakuového praktika

Poznámka:

povinný předmět

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11333805.html