Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Současné a budoucí urychlovače v částicove fyzice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02SBUC ZK
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Jaroslav Bielčík, Katarína Křížková Gajdošová
Cvičící:
Jaroslav Bielčík
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Seznámení studentek a studentů s poznatky týkajíci se velkých projektů současné a budoucí jaderné a částicové fyziky. Diskuze potřebnosti dalších experimentálních zařízení a jejich plánované využití. Diskuze otevřených otázek jaderné a částicové fyziky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Urychlovače částic

2. Experimentální zařízení na urychlovačích v CERN

3. Experimentální zařízení na urychlovačích v BNL

4. Projekty v laboratoři KEK

5. Přehled projektů v jaderné fyzice

6. Otevřené otázky částicové fyziky

7. Projekt CEPC

8. Budocí projekty v CERN: FCC

9. Projekt velkého lineárního urychlovače ILC

10. Elektron-iontový urychlovač EIC

11. Muonové urychlovače

12. Urychlování a produkce částic pomocí laserů

13. Projekty v astročásticové fyzice

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentek a studentů s poznatky týkajíci se velkých projektů současné a budoucí jaderné a částicové fyziky. Diskuze potřebnosti dalších experimentálních zařízení a jejich plánované využití. Diskuze otevřených otázek jaderné a částicové fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Tavernier, S.:Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics, Springer 2010, 301 s.

[2] Chao, A.W. et al.: Handbook Of Accelerator Physics And Engineering (2nd Edition), World Scientific Publishing

Co Pte Ltd 2012, 848 s

[3] Wiedemann, H.: Particle Accelerator Physics, Springer Cham 2015, 1021 s.

Doporučená literatura

[4] Benedikt, M. (CERN) et al.: Future Circular Collider – European Strategy Update Documents, CERN-ACC-2019-

0007, 2019, 19 s.

[5] Delahaye, J.P. et al.: Muon Colliders, arXiv:1901.06150v1, 2019, 11 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7705306.html