Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Imunopatologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15IMPL ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Kurz detailně probírá základy regulace funkce přirozené a specifické imunity, zaměřuje se na slizniční imunitní reakci, mechanizmy vzniku autoimunity, protinfekční imunitu, reakce hypersenzitivity a molekulární mechanizmy primárních imunodeficiencí. Předpokládá základní znalosti imunologie na buněčné úrovni, dále se nezabývá systematikou a detaily lidských onemocnění charakterizovaných poruchou imunitních funkcí. Praktická cvičení demonstrují laboratorní imunologické metodiky užívané v klinické praxi.

Požadavky:

Základní znalost buněčné a molekulární imunologie.

Osnova přednášek:

1. Protilátková imunitní odpověď a její regulace, antigeny T-nezávislé a T-závislé. Imunologické principy vakcinace.

2. Imunitní funkce T lymfocytů -Th1, Th2, Th17, regulační T lymfocyty.

Cytotoxická reakce, NK a NKT buňky.

3. Slizniční a kožní imunitní reakce. Zánět - imunologická charakteristika.

4. Porušení imunologické tolerance, autoimunitní reakce - mechanizmy vzniku a rizikové faktory.

5. Antiinfekční imunita, priony a imunitní systém. Molekulární základy primární imunodeficience.

6. Imunopatologické reakce hypersenzitivity (Typ I - IV dle Coombse a Gella).

Osnova cvičení:

Praktikum I:

Analýza imunitních proteinů - imunoglobuliny, specifické protilátky (antiinfekční), proteiny akutní fáze, paraproteiny.

Vyšetření složek komplementu včetně inhibitorů, funkční testy kompl.

Metody detekce autoprotilátek - nepřímá imunofluorescence (IF), ELISA, Western Blot (WB)

Teoretické principy metod: imunodifuze, precipitace, imunoelektroforéza /imunofixace, aglutinace, radioimunoanalýza/enzymoimunoanalýza, turbidimetrie a nefelometrie.

Praktická demonstrace metod: typické obrazy detekce autoprotilátek pomocí IF a WB

Výuka pomocí případových studii

Praktikum II:

Metody detekce celulární imunity

Průtoková cytometrie - princip metody. Fenotypizace buněk, její užití v různých oborech. Testy aktivace leukocytů, destiček a jiných buněč. populací. Funkční testy lymfocytů - proliferace, cytotoxicita, sekrece cytokinů

Testy fagocytárních funkcí - ingesce, metabolické vzplanutí Neu

Praktická demonstrace metod : průkaz povrchových znaků lymfocytů periferní krve průtokovou cytometrií

Výuka pomocí případových studii

Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalosti nutné k pochopení patofyziologických charakteristik imunitních reakcí.

Schopnosti:

Student bude schopen vysvětlit mechanismy chorob vzniklých poruchou imunity.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Hořejší V, Bartůňková J: Základy imunologie, Praha Triton 1998, 2002, 2005

[2] Krejsek J, Kopecký O. Klinická imunologie, Nukleus HK, 2004

Doporučená literatura:

[1] Roitt I, Delves PJ: Essential Immunology (Blackwell Scientific Publications 2001, 10th ed)

[2] Kuby J: Immunology, New York : W.H. Freeman, 1992

Poznámka:

Imunopatologie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701205.html