Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Astročásticová fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ACF2 ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jakub Vícha
Přednášející:
Jakub Vícha
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Osnova přednášky:

1. Detekce neutrálních částic v datech kosmického záření (neutrony, fotony, neutrina)

2. Rádiová detekce spršek kosmického záření (Askaryanův efekt, experimenty)

3. Detekce a využití sekundárních mionů kosmického záření (na urychlovačích, tomografie)

4. Modely hadronických interakcí (Glauberův model, Gribov-Reggeho teorie)

5. Kaskádní rovnice, simulace spršek kosmického záření (odvození, programy)

6. Hands-on veřejná astročásticová data (fits data, Auger a KASCADE data)

7. Vývoj Vesmíru (úvod do kosmologie, reliktní záření)

8. Jaderné procesy ve hvězdách (syntéza jader, vznik neutrin, konečná stádia hvězd)

9. Detekce neutrin (princip, experimenty, rozpad protonu, dvojitý beta rozpad)

10. Detekce gravitačních vln (princip, experimenty)

11. Temná hmota (teorie, experimenty)

12. Multimessengers (souvislosti detekce neutrálních a nabitých částic)

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova přednášky:

1. Detekce neutrálních částic v datech kosmického záření (neutrony, fotony, neutrina)

2. Rádiová detekce spršek kosmického záření (Askaryanův efekt, experimenty)

3. Detekce a využití sekundárních mionů kosmického záření (na urychlovačích, tomografie)

4. Modely hadronických interakcí (Glauberův model, Gribov-Reggeho teorie)

5. Kaskádní rovnice, simulace spršek kosmického záření (odvození, programy)

6. Hands-on veřejná astročásticová data (fits data, Auger a KASCADE data)

7. Vývoj Vesmíru (úvod do kosmologie, reliktní záření)

8. Jaderné procesy ve hvězdách (syntéza jader, vznik neutrin, konečná stádia hvězd)

9. Detekce neutrin (princip, experimenty, rozpad protonu, dvojitý beta rozpad)

10. Detekce gravitačních vln (princip, experimenty)

11. Temná hmota (teorie, experimenty)

12. Multimessengers (souvislosti detekce neutrálních a nabitých částic)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Moderní partie astročásticové fyziky týkající se zejména vlastností a detekce neutrálních částic kosmického záření, gravitačních vln a temné hmoty.

Schopnosti: Popsat vlastnosti a principy detekce neutrálních částic kosmického záření, gravitačních vln a temné hmoty.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. H. Perkins, „Particle Astrophysics, Second Edition“, Oxford Master Series in Physics 10, 2008.

[2] T. Gaisser and F. Halzen, IceCube, Ann. Rev. of Nucl. and Part. Science, 64 (2014) 101-123.

Doporučená literatura:

[3] Abbott, B. P., et al., “Observation of gravitational waves from a binary black hole merger: LIGO scientific collaboration and Virgo collaboration“, Physical Review Letters 116 (2016) 061102.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5967606.html