Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikromechanické a indentační metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14MMIM KZ 2 1P+1C
Garant předmětu:
Jaroslav Čech
Přednášející:
Jaroslav Čech
Cvičící:
Jaroslav Čech
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami určování mechanických vlastností materiálů v mikroobjemu. Důraz je kladen především na penetrační metody (klasické zkoušky tvrdosti a nanoindentace, small punch test, vrypové zkoušky, atd.). Dalším tématem jsou stále více se rozvíjející in-situ metody umožňující přímé zobrazení mikromechanické zkoušky (stlačování mikropilířů, ohyb mikronosníků, atd.) v elektronových mikroskopech. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření studentů. Po absolvování předmětu by měl být student schopen správně zvolit vhodnou techniku pro popis vlastností studovaného materiálů/součástky s přihlédnutím k možnostem a omezením jednotlivých metod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do měření tvrdosti a mikrotvrdosti. Klasické metody měření tvrdosti.

2. Indentory a proces indentace. Přístroje, metodika měření a zdroje chyb.

3. Kontaktní úloha, Hertzův kontakt, Sneddonovo řešení.

4. Nanoindentace (instrumentovaná indentace).

5. Charakterizace tenkých vrstev.

6. Small punch test.

7. Vrypové zkoušky.

8. In-situ metody (stlačování mikropilířů, ohyb mikronosníků).

9. Interpretace výsledků měření.

10. Praktická měření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A.C. Fischer-Cripps: Nanoindentation, 3rd ed., New York: Springer, 2011.

[2] L. Chen: Micro-Nanoindentation in Materials Science, NY Research Press, 2015.

[3] G. Dehm, B.N. Jaya, R. Raghavan, C. Kirchlechner: Overview on micro- and nanomechanical testing: New insights in interface plasticity and fracture at small length scales, Acta Materialia, 142 (2018), 248-282.

Doporučená literatura:

[1] J. Němeček: Nanoindentation in Materials Science [online]. InTech, 2012.

[1] F. Yang, J.C.M. Li: Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices, Springer US, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6225606.html