Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová teorie pole 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KTPA3 Z,ZK 8 4P+2C
Garant předmětu:
Petr Jizba
Přednášející:
Petr Jizba
Cvičící:
Zdenka Sosnová, Václav Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s pokročilejšími partiemi Feynmanova funkcionálního integrálu. Přednáška se soustřeďuje na prohloubení znalosti v moderních pasážích relativistické a nerelativistické kvantové teorie pole a statistické fyziky. Přednášený materiál může také sloužit jako vhodný základ pro další studium, např. v oblasti exaktně řešitelných systémů, teorii kritických jevů, molekulární chemii a biochemii či kvantové gravitaci.

Požadavky:

02KTP1 (02KTPA1), 02KTP2 (02KTPA2)

Osnova přednášek:

1. Teorie neabelovských Yang-Millsových polí, volba kalibrace a Faddeev-Popovův determinant 2. Dimenzionální regularizace

3. Efektivní akce a efektivní potenciál

4. Dimenzionální transmutace a Celleman-Weinbergův mechanismus

5. Spontánní narušení symetrie (Higgsův mechanismus) a kolektivní jevy

6. Renormalizační grupa, Wetterich-Polchinski funkcionální renormalizační grupa a jednoduché aplikace 7. Topologické systémy

8. Kvantová teorie pole při konečných teplotách

9. Nerovnovážné kvantově polní systémy

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:

Znalosti:

Získat pokročilé znalosti kvantové teorie pole

Schopnosti:

Řešení typických úloh z kvantové teorie pole

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Blasone, P. Jizba and G. Vitiello, Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations, Boson Condensation, Ordered Patterns and Topological Defects, (Imperial College Press, London, 2011)

[2] A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory, (Cambridge University Press, Singapore, New York, 2013)

Doporučená literatura:

[3] E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, (Cambridge University Press, New York, 2013)

[4] H. Kleinert, Particles and Quantum Fields, (World Scientific, London, 2017)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6238206.html