Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XSSS ZK
Garant předmětu:
Ľubomír Sklenka
Přednášející:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý
Cvičící:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na popis integrovaného pohledu na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení (jaderných reaktorů a výzkumných reaktorů) a na popis synergických efektů mezi bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení. V první časti přednášky je věnována pozornost smlouvě o nešíření jaderných zbraní, zárukovému procesu v mezinárodním a společenskému kontextu a jejich vztahu k provozu jaderných zařízení a úloze zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů ve vztahu ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní a zárukovému procesu. V druhé části se přednáška věnuje tradičnímu chápání 3S (safety, security, safeguards) konceptu bezpečného provozu jaderných zařízení a jeho implementace na stávajících jaderných zařízeních a uvedení do nového integrovaného 3S přístupu k bezpečnému provozu jaderných zařízení. Dále se podrobně probírají základy systematického přístupu k synergii bezpečného provozu jaderných zařízení aplikováním základní projektové havárie a základní projektové hrozby do integrovaného přístupu

v ochraně do hloubky. Ve třetí části je věnována pozornost úloze lidského faktoru v bezpečném provozu jaderných zařízení, zejména klíčového provozního personálu v integrovaném přístupu bezpečnému provozu jaderných zařízení. Poslední část je věnovaná specifikům jaderných elektráren a výzkumných reaktorů ve vztahu k integrovanému přístupu k bezpečnému provozu jaderného zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Smlouva o nešíření jaderných zbraní a zárukový proces

2. Aplikace smlouvy o nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderném zařízení

3. Tradiční chápaní 3S konceptu bezpečného provozu jaderných zařízení

4. Integrovaný přístup k bezpečnému provozu jaderných zařízení

5. Základní projektová havárie, základní projektová hrozba a ochrana do hloubky

6. Role lidského faktoru v bezpečném provozu jaderných zařízení

7. Klíčový provozní personál a jeho role v integrovaném přístupu k bezpečnému provozu jaderných zařízení

8. Specifika integrovaného přístupu k bezpečnému provozu jaderné elektrárny

9. Specifika integrovaného přístupu k bezpečnému provozu výzkumného reaktoru

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA General Safety Requirements, GSR Part 4, IAEA, Vienna, 2016

Cacuci, D. G., ed.: Handbook of nuclear engineering . volume 4, Reactors of generations III. and IV. New York: Springer, ©2010. lxi, 710 s. ISBN 978-0-387-98130-7

Garcia, M. L.: The Design and Evaluation of Physical Protection Systems. 2nd ed. Boston: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 9780750683524

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6589706.html