Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čeština pro cizince mírně pokročilí 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESM3 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XCESM3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XCESM2
Úspěšná klasifikace předmětu 04XCESM3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04XCESMZK
Garant předmětu:
Jana Kovářová
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Poslední kurz se věnuje opakování předchozích morfologických znalostí, jakož i jejich rozšíření o nové a náročnější jevy. Ještě intenzivněji se zaměřuje na stylizační a lexikální jazykové hledisko, vede k získání dovedností směřujících k sepsání důležitých písemností.

Požadavky:

Výstupní znalosti kurzu CESM2

Osnova přednášek:

participium pasivní, reflexivní a opisné pasivum, podmiňovací způsob, vedlejší věty účelové, předmětné s využitím tvarů podmiňovacího způsobu, další rozvíjení dovedností tvorby vedlejších vět, opakování vět relativních, deklinace obtížnějších lexikálních prostředků, adjektiva účelová, aktivní a pasivní, prepozice, písemnosti - běžné osobní, dále úřední, tj. žádost o stipendium, o pracovní místo, strukturovaný životopis, telefonování, důležité tísňové linky, lexikální cvičení, poslechová cvičení aj.

texty s témat jako např. Životní prostředí, Teorie a praxe, Renezance jaderné energetiky, Kam s radioaktivním odpadem?, Jaroslav Heyrovský - první nositel Nobelovy ceny v Československu, Naše fakulta - rozšířená verze textu, K historii FJFI, Bakalářský studijní program

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické (pasivum, participia, podmiňovací způsob, obtížné jevy deklinace substantiv) syntaktické (souvětí, vedlejší věty, interpunkce) a lexikální znalosti (adjektiva účelová, aktivní a pasivní, termíny, jejich tvoření a využití) daného kurzu.

Schopnosti:

Prokázat dovednost vhodně využívat terminologie při sepsání a přednesu odborného referátu, charakterizovat současný stav životního prostředí, podat informace o význačných vědeckých pracovnících fakulty, dovednost sepsat základní písemnosti za účelem ucházení se o stipendium či zaměstnání.

Splnění podmínek pro složení zkoušky za kurz 04CESM 1-3, dosažení úrovně SERR B2 + odborný jazyk

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

[2] J. Blažek, Čeština v kostce, Vera 1994

Doporučená literatura:

[3] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 3, vlastní učební materiál, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014

[4] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální a počítačová technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7251006.html