Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroprocesory 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MPR2 ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Miroslav Čech
Přednášející:
Miroslav Čech
Cvičící:
Miroslav Čech
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Architektura IA-32. Typy dat a adresování. Segmentace paměti a stránkování. Reálný a chráněný režim. Instrukční soubor, asembler.

Požadavky:

Základní znalosti digitální elektroniky.

Osnova přednášek:

1.Procesor I8086, typy dat

2.Adresovací módy, vnitřní registry

3.Segmentace paměti, instrukční soubor

4.Asembler I.

5.Asembler II.

6.Architektura IA-32, vnitřní registry.

7.Reálný a chráněný mód, ochrana paměti.

8.Stránkování, Virtuální mód 8086

9.Přepínání programů, vyrovnávací paměti

10.Procesor Pentium, implementovaná RISC architektura

11.Rošíření instrukcí MMX, SSEx

12.Procesory Intel 64 bitové rozšíření a technologie

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce mikroprocesorů.

Schopnosti:

Cílem předmětu je schopnost aplikovat mikropočítač (hardware i software).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V.Jirovský: Principy počítačů, Matfyz Press, Praha 2000

[2]J.Blatný, K.Kristoufek, Z.Pokorný, J.Kolenička: Číslicové počítače, SNTL, Praha 1982

[3]J.Pinker: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2004

[4]J.Strelec, M.Liška: Architektury procesorů RISC, Grada, Praha 1992

[5]M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL Pentium a spol., Grada, Praha, 1994

[6]H. Häberle: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa-Sobotáles cz., Praha 2003

[7]J.Pinker,M.Poupa:Číslicové systémy a jazyk VHDL, Ben, Praha 2006

[8]Firemní literatura Microchip

[9]Firemní literatura Intel

Doporučená literatura:

[1] A.Patterson, J.L.Hennessy: Computer Organization and Design: the hardware/software interface, Burlington 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24710405.html