Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyzikálních měření 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ZM1 ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Petr Chaloupka
Přednášející:
Petr Chaloupka, Solangel Rojas Torres, Libor Škoda
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fyzikální veličiny a jednotky

2. Základní měřicí metody

3. Obecná stavba experimentu

4. Základní statistické pojmy

5. Zpracování výsledků a chyby měření

6. Počítačové zpracování dat

7. Měření délek, hmotnosti, času, mechanická a termická měření

8. Elektrická měření - analogové a digitální měřící přístroje, osciloskop, XY zapisovač, frekvenční generátor

9. Počítač v experimentální praxi

10. Prezentace výsledků experimentu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009.

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014.

Doporučená literatura:

[3] C. Tilley and J. Nicholson: Practical Experiments in Physics, Blake Education, Leichhardt, 2002

[4] J. Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha, 1983. (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6254706.html