Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PMA KZ 3 0P+2L česky
Garant předmětu:
Miroslav Karlík, Karel Tesař
Přednášející:
Miroslav Karlík, Karel Tesař
Cvičící:
Miroslav Karlík, Karel Tesař
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vědecké práce ve formě měření, zpracování dat a sepsání výsledného protokolu. Jednoduché úlohy z materiálového výzkumu jsou koncipovány tak, aby studenty naučily především správně prezentovat výstupy své práce. Důraz je kladen na správné zpracování dat a logickou strukturu odevzdávaných protokolů. Po absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně naplánovat, provést a vyhodnotit experimenty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Úvod do problematiky vědecké práce, chyby měření.

2. Správná prezentace výsledků, psaní protokolů.

3. Měření hustoty.

4. Měření pomocí světelného mikroskopu

5. Měření elektrické vodivosti kovů.

6. Měření pomocí spektroskopických metod.

7. Společná diskuze častých chyb v odevzdaných protokolech.

Klíčová slova: Charakterizace materiálů, Mikroskopie, Spektroskopie, Chyby měření, Zpracování dat

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R.B. Northrop: Introduction to Instrumentation and Measurements 3rd Edition, CRC Press, 2017.

[2] I. Kraus, J. Fiala: Elementární fyzika pevných látek, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2017.

[3] ASM Handbook: Volume 10, Materials Characterization, ASM International

Doporučená literatura:

[4] R. Cahn: Concise Encyclopedia of Materials Characterization 2nd Edition, Elsevier, 2005

[5] K.S. Sharma, (ed.): Handbook of Materials Characterization, Springer, 2018.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6231706.html