Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15ROK ZK
Garant předmětu:
Viliam Múčka
Přednášející:
Viliam Múčka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška je zaměřena na rozbor možností a způsobů odstraňování nejzávadnějších polutantů v kapalných odpadech, jako jsou těžké kovy, chlorované uhlovodíky, včetně polychlorovaných bifenylů. V nemenší míře je pozornost věnována radiačnímu způsobu odstraňování polutantů z různých exhalátových plynů včetně těkavých polutantů.

Požadavky:

Absolvování přednášky Radiační chemie

Osnova přednášek:

1.Radiační chemie a její aplikace na odstraňování polutantů

2.Obecné aspekty technologií RDSN a procesů EBDS

3.Metodika studia radiační dechlorace ve statickém režimu

4.Radiační dechlorace v průtokovém režimu

5.Úloha radikálů v dechloračních procesech v kapalných systémech

6.Využití vysokoenergetického záření pro odstraňování chlorovaných polutantů z vodných roztoků

7.Radiolýza polychlorovaných bifenylů

8.Radiační odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků

9.EB technologie při čištění exhalátů

10.Radiačně indukovaná oxidace NOx a SO2

11.Využití EB technologie pro čištění vysoce koncentrovaných exhalátových plynů

12.Mechanismus rozkladu těkavých organických látek při použití EB technologie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

V návaznosti na teoretické znalosti radiační chemie seznámit studenty s možnostmi využití IZ při odstraňování kapalných a plynných kontaminantů

Studijní materiály:

Základní literatura:

1.Kolektiv autorů: Základy radiačních technologií. Ústřední informační středisko pro jaderný program (ÚISJP), 1983, Praha.

2.Múčka V.: Aplikace radiačních metod, 2. vydání, 2003, Vydavatelství ČVUT, Praha.

Doporučená literatura:

3.R.J. Woods and A.K. Pikaev: Applied Radiation Chemistry, Radiation Processing,1994, Wiley, New York.

4.W. J. Cooper, R.D. Curry and K. E. O´ Shea: Environmental Applications of Ionizing Radiation, 1998, Wiley. New York.

5.Další materiály dle doporučení přednášejícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5582506.html