Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná bezpečnost jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XBEZP ZK
Garant předmětu:
Lenka Frýbortová
Přednášející:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na podrobné uvedení do problematiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, zejména jaderných elektráren a výzkumných reaktorů. V první časti předmětu je věnována pozornost legislativnímu rámci hodnocení jaderné bezpečnosti, role státu, státního dozorného orgánu a provozovatele jaderných zařízení a jaderné legislativě ČR, mezinárodním doporučením (IAEA, EUROATOM, WENRA…). V druhé části se přednášky věnují vývoji bezpečnostní filozofie, základním principům ochrany do hloubky, bezpečnostním systémům stávajících reaktorů, reaktorům Gen III+

a Gen IV. Ve třetí části se probírají přístupy k hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení (deterministické, pravděpodobnostní, Best-estimate) a vlivu spolehlivosti lidského činitele na bezpečný provoz jaderného zařízení. Ve čtvrté části je věnována pozornost haváriím se ztrátou chladiva a haváriím spojeným s kritičností, a rozbor vybraných událostí na jaderných zařízeních (A1, Three Mile Island 2, Černobyl, Fukušima, Windscale). Závěrečná přednáška je věnována bezpečnostním aspektům provozu výzkumných reaktorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Legislativní rámec hodnocení jaderné bezpečnosti

2. Hodnocení jaderné bezpečnosti

3. Bezpečností systémy reaktorů

4. Ochrana do hloubky

5. Přístupy k hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení

6. Lidský faktor

7. Havárie se ztrátou chladiva a havárie spojené s kritičností

8. Klasifikace událostí na jaderných zařízeních

9. Bezpečnostní aspekty provozu výzkumných reaktorů

10. Závěrečný seminář

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA General Safety Requirements, GSR Part 4, IAEA, Vienna, 2016

Lamarsh J. R, Baratta, A. J.: Introduction to Nuclear Engineering, Pearson (2017), ISBN: 978-0134570051

Cacuci, D. G., ed. Handbook of nuclear engineering, volume 4, Reactors of generations III. & IV. New York: Springer, ©2010. lxi, 710 s. ISBN 978-0-387-98130-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6590006.html