Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vnitřní dynamika materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11VDYM ZK
Garant předmětu:
Hanuš Seiner
Přednášející:
Hanuš Seiner
Cvičící:
Hanuš Seiner
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámit se s hlavními mechanismy procesů v pevných látkách pod vnějším dynamickým zatížením a jejich příspěvky k deformační odezvě, útlumu, disipaci energie a procesům porušování.

Obsahové zaměření:

Viskózní a relaxační mechanismy v krystalických pevných látkách, pohyby fázových a plastických rozhraní, křehká dekoheze.

Požadavky:

Aktivní účast na hodinách.

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Elastodynamická rovnice a její řešení ? kmitání a vlny.

2.Základní mechanismy útlumu v materiálech.

3.Termoelastický útlum.

4.Útlum pohybem dislokací.

5.Další fyzikální mechanismy útlumu.

6.Plastické vlny

7.Dynamika fázových transformací

8.Dynamika křehkých lomů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Orientace v základních tématech vnitřní dynamiky materiálu, znalost časových a prostorových měřítek, na kterých jednotlivé dynamické jevy probíhají, znalost příkladů vnějších projevů či aplikací probíraných témat z různých oborů nauky o materiálu.

Schopnosti:

Výpočty koeficientů útlumu pro různé materiálové systémy, výpočty rychlostí pohybu plastického vlnového čela a fázových rozhraní.

Studijní materiály:

Základní:

[1]M.A.Meyers: Dynamic Behavior of Materials. 1994 John Wiley & Sons.

[2]R. Truell, Ch. Elbaum and B.B. Chick: Ultrasonic Methods in Solid State Physics. 1969 Academic Press.

Doporučená:

[3]L.B. Freund, Dynamic Fracture Mechanics: 1990 Cambridge University Press.

[4]A.S. Nowick and B.S. Berry: Anelastic relaxation in crystalline solids, 1972 Academic Press.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4584306.html