Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modely a metody ekonomického rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MEK Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem kursu je seznámit studenty se základními modely a metodami teorie rozhodování. Modely jsou rozděleny podle počtu účastníků, počtu kritérií, vyjádření množiny rozhodovacích variant a dalších atributů. Mezi základní disciplíny patří jednokriteriální rozhodování při jistotě, neurčitosti a riziku, vícekriteriální rozhodování a skupinové rozhodování.

Požadavky:

Vstupní podmínky: absolvování kurzů matematiky a operačního výzkumu.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy teorie rozhodování.

2. Diskrétní modely rozhodování.

3. Rozhodování při jistotě, neurčitosti a riziku.

4. Spojité modely rozhodování - matematické programování.

5. Vícekriteriální diskrétní modely rozhodování.

6. Metody s aspiračními úrovněmi, ordinální a kardinální informací.

7. Vícekriteriální spojité modely rozhodování - vícekriteriální programování.

8. Metody s informaci a priori, s informací a posteriori, s průběžnými informacemi.

9. Modely analýzy obalu dat.

10. Modely teorie her.

11. Modely teorie veřejné volby.

12. Modely týmového expertního výběru.

13. Modely vyjednávání.

Osnova cvičení:

Procvičení modelů a metod na příkladech

1. Základní pojmy teorie rozhodování.

2. Diskrétní modely rozhodování.

3. Rozhodování při jistotě, neurčitosti a riziku.

4. Spojité modely rozhodování - matematické programování.

5. Vícekriteriální diskrétní modely rozhodování.

6. Metody s aspiračními úrovněmi, ordinální a kardinální informací.

7. Vícekriteriální spojité modely rozhodování - vícekriteriální programování.

8. Metody s informaci a priori, s informací a posteriori, s průběžnými informacemi.

9. Modely analýzy obalu dat.

10. Modely teorie her.

11. Modely teorie veřejné volby.

12. Modely týmového expertního výběru.

13. Modely vyjednávání.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost spojitých modelů rozhodování dále metod analýzy obalu dat, modelů z teorie her a dalších modelů používaných při rozhodování.

Schopnosti:

Schopnost aplikovat probrané metody a modely pro řešení praktických ekonomických úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fiala, P.: Modely a metody rozhodování, Oeconomica, Praha, 2003.

[2] Dlouhý, M., Fiala, P.: Úvod do teorie her, Oeconomica, Praha, 2007.

Doporučená literatura:

[3] French, S.: Decision Theory: An Introduction to the Mathematics of Rationality. John Wiley, New York, 1986.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24704605.html