Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čeština pro cizince mírně pokročilí - zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04CESMZK ZK 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou, jejímž obsahem je látka kurzů 04CESM1 - 04CESM3. Ústní zkouška následuje až po zkoušce písemné a ta je podmíněna získáním zápočtu za kurz 04CESM3. Pokyny ke zkoušce obdrží student od příslušného vyučujícího.

Požadavky:

Znalosti:

na úrovni kurzů CESM1 - CESM3, odborný jazyk

zápočet za CESM3

Schopnosti:

zvládnout na základě získaných znalostí za předchozí tři kurzy složení zkoušky z daného předmětu, a to ve formě písemné i ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

Znalosti na základě povinné a doporučené literatury, tj. ortografické, morfologické, syntaktické, stylizační povahy, plynulý ústní projev v rámci ústní části zkoušky.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Dosažení úrovně B2 dle SERR + odborný jazyk

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

[2] H.Remediosová, E.Čechová, Chcete mluvit česky?, Harry Putz 2011

[3] J. Blažek, Čeština v kostce, Vera 1994

Doporučená literatura:

[4] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 1, 2, 3, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014

[5] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11281605.html