Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12DSFE1 Z 2 2S
Garant předmětu:
Helena Jelínková
Přednášející:
Helena Jelínková
Cvičící:
Helena Jelínková
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

V první části semináře jsou studentům předneseny obecné principy publikování a prezentování vědeckých prací a formální požadavky na diplomové práce na fakultě. Druhá část semináře je pojata jako praktická příprava k obhajobědiplomové práce. Studenti samostatně prezentují své dosavadní výsledky při práci na tématu diplomové práce. Po každé prezentaci následuje diskuse o odborných otázkách i o možnostech zlepšení studentova vystoupení.

Požadavky:

Zadání diplomové práce

Osnova přednášek:

1.Informace o průběhu vypracování diplomové práce a státních závěrečných zkouškách.

2.Formální požadavky na vědeckou publikaci s důrazem na diplomovou práci: struktura dokumentu, reference, citace, rovnice, obrázky, diagramy, tabulky.

3.Pravidla a rady pro prezentování vědeckých výsledků a tvorbu materiálů k prezentaci.

4.Softwarové nástroje pro tvorbu vědeckých dokumentů s důrazem na open-source.

5.Jednotlivá vystoupení studentů v rámci prezentace svých výsledků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem semináře je naučit studenty posledního ročníku magisterského studia obhájit diplomovou práci.

Studijní materiály:

Diplomové práce vzniklé na ČVUT-FJFI-KFE

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11355505.html