Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11ANDM ZK 2
Garant předmětu:
Stanislav Vratislav
Přednášející:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Cvičící:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Získat přehled o aplikacích metodiky neutronové difrakce ve studiu vlastností kondenzovaných látek a schopnost formulovat úlohy pro materiálový výzkum metodikami neutronového rozptylu.

Obsahové zaměření:

Na základě principů interakcí tepelných neutronů získat teoretický a experimentální základ pro využití metodik neutronového rozptylu ve fyzice pevných látek a v materiálovém výzkumu.

Požadavky:

Znalosti základů fyziky, struktury a teorie pevných látek v rozsahu kurzů přednášených v oboru Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT v Praze. Zpracování a prezentace vybraného tématickáho okruhu

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Rozptylové a absorpční charakteristiky tepelných neutronů, diferenciální účinné průřezy,

2.Oblasti aplikací ve fyzice kondenzovaných látek a v materiálovém výzkumu.

3.Přístrojové vybavení pro neutronovou difrakci.

4.Systémy pro vyhodnocení neutronografických dat.

5.Maloúhlový rozptyl, nepružný rozptyl

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

[1]G.E.Bacon: Neutron Diffraction, Clarendon Press, 1975

[2]J.S. Higgins and H.C. Benoit, Polymers and Neutron Scattering, Oxford Science Publications, 1994

[3]Erich H. Kisi and Christopher J. Howard: Application of Neutron Powder Diffraction, Oxford Science Publications, 2008

Doporučená:

[4]Erich H. Kisi and Christopher J. Howard: Application of Neutron Powder Diffraction, Oxford Science Publications, 2008

[5]E. J. Mittemeijer and U. Welzel: Modern diffraction Methods, WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24766105.html