Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02FY2 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Jaroslav Bielčík
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Jakub Češka, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Elektřina a magnetismus, optika, jaderná fyzika, moderní fyzika na elementární úrovni. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Elektrický náboj a potenciál, elektrický proud

3. Magnetické pole

4. Magnetická indukce, Farradayův zákon

5. Maxwellovy rovnice

6. Elektřina a magnetismus aplikace, elektromagnetické vlny, foton

7. Optika

8. Speciální teorie relativity

9. Krátký úvod do kvantové fyziky

10. Jaderná fyzika

11. Moderní fyzika

Osnova cvičení:

1. RLC obvody, nucené a tlumené kmity

2. Měření spektra Hg a Na výbojky

3. Geometrická optika

4. Interference a ohyb světla

5. Měření měrného náboje elektronu

6. Dosah alfa částic v látce

7. Měření spektra gama záření

Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení základů moderní fyziky a jejich aplikací.

Schopnosti:

Aplikace výše uvedených znalostí na konkrétní problémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Halliday, Resnick, Walker: Fyzika. VUTIUM, Brno 2000

Doporučená literatura:

[2] I. Štoll: Mechanika. ČVUT, Praha 2003

[3] R.P.Feynman, R.B.Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001.

[4] E.Havránková, Z. Janout, I. Štoll: Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995.

Studijní pomůcky:

Laboratoře katedry s měřící aparaturou.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6359706.html