Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Španělština Z2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SZ2 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předchozí SZ1, prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané předchozím studiem. Poznatky o gramatické struktuře jazyka a slovní zásoba jsou rozšiřovány tak, aby student byl schopen porozumět kratším adaptovaným psaným a mluveným projevům. Student se také seznamuje s nejzákladnějšími odlišnostmi evropské a latinoamerické španělštiny. Zahrnuty jsou i reálie španělsky mluvících zemí.

Požadavky:

Absolvování první části kurzu - SZ1

Osnova přednášek:

Učebnice Aula Internacional 1 - Nueva edición, lessons 8 - 9 + Aula Internacional 2 - Nueva edición, lessons 1 - 5

Osnova cvičení:

Učebnice Aula Internacional 1 - Nueva edición, lessons 8 - 9 + Aula Internacional 2 - Nueva edición, lessons 1 - 5

Osnova obsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

Získat kromě morfologických, lexikálních a fonetických znalostí i základní syntaktické poznatky o studovaném jazyku.

Schopnosti:

Využití jazykových znalostí k jednoduché komunikaci, k napsání stručného ne příliš složitého textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,E.García,A.Garmendia,N.Sans, Aula Internacional 1 - Nueva edición, Difusión 2013

[2] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans, Aula Internacional 2 - Nueva edición, Difusión 2013

[3] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] jednojazyčné a překladové slovníky

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:

kód 04SZ2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23071505.html