Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hierarchické bayesovské modely

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01HBM KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Václav Šmídl
Přednášející:
Cvičící:
Václav Šmídl
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Klíčová slova:

bayesovská teorie, lineární regrese, separace signálu, směsové modely, bayesovská filtrace

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Opakování základů bayesovské teorie

2. Metody přiblišného vyčíslení bayesovského počtu, (Variační Bayes, Importance sampling, Gibbs sampling)

3. Lineární regrese a výběr struktury modelu (spike and slab, horseshoe prior, lasso, fused lasso, automatic relevance determination)

4. Separace signálu a její varianty jako různé volby apriorních rozložení,

5. Směsové modely pro shlukovou analýzu (gausovské a Beta komponenty),

6. Odhad počtu relevantních komponent,

7. Reprezentace pravděpodobnosti ve vysokých dimenzích (směsi modelů faktorové analýzy, hluboké neuronové sítě)

8. Bayesovská filrace (Kalmanův filtr a částicový filtr)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Výpočetní metody vhodné pro řešení hierarchických bayesovských modelů. Vybrané hierarchické modely pro běžné praktické úlohy. Souvislosti těchto modelů s klasickými technikami.

Schopnosti:

modifikace stávajících modelů pro účely nestandardní formulace problému, případně přidání dodatečného předpokladu k známému problému, sestavení výpočetní metody pro modifikovaný problém

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, New York, 2007.

Doporučená literatura:

[2] Šmídl, Václav, and Anthony Quinn. The Variational Bayes Method in Signal Processing, Springer 2005.

Studijní pomůcky:

Matlab

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5358306.html