Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systematizace jazykových prostředků 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APS1 KZ 3 2S česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04APS1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04APS2
Garant předmětu:
Eliška Rafajová
Přednášející:
Cvičící:
Nathaniel Tobias Patton
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Cílem kurzu je zvládnout správné používání jazykových struktur. V návaznosti na znalosti a dovednosti ze střední školy se gramatické znalosti upevní, rozšíří, procvičí a uvedou do systému. Důraz se klade hlavně na jevy frekventované a obtížné pro české mluvčí. Požadovanou vstupní úrovní je úroveň B1 SERR.

Požadavky:

Úspěšná maturita z angličtiny ze střední školy nebo znalosti získané jinak, vše na úrovni alespoň B1 Evropského referenčního rámce (SERR).

Osnova přednášek:

Opakování a rozšíření gramatických znalostí, zejména: zvláštnosti anglického slovesa, časy, modální slovesa, pasívum, infinitivy, typy vět, souslednost časů.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Zopakovat, utřídit a systematicky formou nástavby doplnit a rozšířit gramatické znalosti (zvláštnosti anglického slovesa oproti češtině, časy ve srovnání s češtinou, postojová slovesa, trpný rod, infinitiv - jeho použití a vazby, podmiňovací způsob a podmínkové věty, časové věty, souslednost časů) a procvičováním je upevnit.

Schopnosti:

Umět uplatnit procvičené gramatické jevy v ostatních předmětech programu APIN, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:

[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání

[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010

[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6352406.html