Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Difrakční metody strukturní biologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11DMSX Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Jan Dohnálek
Přednášející:
Jan Dohnálek
Cvičící:
Jan Dohnálek
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Určování prostorové struktury biologických látek (proteinů, DNA, RNA, komplexů) pomocí fyzikálních metod určuje v současnosti trendy v oblasti biotechnologií, biomedicíny i v základním biologickém výzkumu. Budou představeny jednotlivé metody určení 3D struktury a podrobně vyloženy postupy monokrystalové difrakční analýzy. Na praktických příkladech bude vysvětlena přímá aplikace do oblasti biotechnologií a medicíny. Cvičení pokryjí několik základních kroků vedoucích ke stanovení nové struktury.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do fyzikálních metod strukturní biologie. 2. Struktura a vlastnosti proteinů a nukleových kyselin. 3. Krystalizační metody. 4. Monokrystalová difrakce biologických látek. 5. Řešení fázového problému u biologických struktur. 6. Upřesňování, validace molekulárních struktur a jejich biologický význam. 7. Databáze makromolekulárních struktur a jejich analýza

Osnova cvičení:

1. Práce s proteinovým vzorkem. 2. Krystalizace proteinů. 3. Difrakční experiment -monokrystalová difrakce. 4. Zpracování difrakčních dat. 5. Upřesňování struktury proteinu pomocí 3D grafiky. 6. Analýza struktury bakteriálního nebo virového proteinu.

Cíle studia:

Znalosti

Pro absolvování jsou nutné základní matematické a fyzikální znalosti, výhodou znalost základů krystalografie.

Dovednosti

Po ukončení předmětu: metody studia prostorové struktury biologických molekul, praktické dovednosti v proteinové krystalografii, schopnost aplikovat metodu při vývoji léčiv anebo biotechnologií.

Studijní materiály:

Povinná: Marek, Jaromír - Trávníček, Z. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. Doporučená: D. Blow: Protein crystallography for biologists; A. Liljas et al. Textbook of structural biology

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6969906.html