Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Softwarový seminář 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SOS1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Zdeněk Čulík
Přednášející:
Cvičící:
Zdeněk Čulík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Programovací jazyk Java, Java Beans,

Programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do programování v jazyce Java.

2. Programování komponent grafického rozhraní (Java Beans).

3. Úvod do programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.

4. Registry, adresování.

5. Jednotlivé instrukce, kódování instrukcí.

6. Volání podprogramů, numerický koprocesor, instrukce MMX.

7. Virtuální paměť procesoru 386.

8. Porovnání architektur RISC a CISC, 64-bitové procesory.

Osnova cvičení:

1. Jednoduchá aplikace v jazyce Java.

2. Datové typy v Javě, srovnaní s jinými programovacími jazyky.

3. Základy návrhu grafického rozhraní s využitím knihovny Swing.

4. Třídy a metody.

5. Pole, odlišnosti od jazyka C a Pascal.

6. Rozhraní, datové modely pro JList.

7. Zobrazování stromů.

8. Dynamická identifikace typů - reflection, introspection.

9. Práce se soubory v jazyce Java.

10. Registry a jednoduché instrukce mikroprocesorů Intel 80x86.

11. Ladění programů na úrovni strojových instrukcí.

12. Instrukce pro volání podprogramů.

13. Příklady překladu některých konstrukcí z vyšších programovacích jazyků.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení s programovacím jazykem Java. Rozdíly mezi Javou a C++. Orientace v architektuře mikroprocesorů Intel 80x86.

Schopnosti:

Naprogramovat jednoduchou aplikaci v jazyce Java.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, Praha, 2001.

[2] M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL. Pentium a spol. Grada, Praha, 1994.

Doporučená literatura:

[3] http://developer.intel.com

[4] http://mindview.net/Books

[5] http://developer.intel.com

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11315405.html