Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikrodozimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MDOZ ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní charakteristiky procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí, důležitost nepružných srážek nabitých částic, excitační funkce, aj. Stopa ionizující částice a její charakteristiky, časový vývoj procesu přenosu energie. Mikrodozimetrie, základní principy a přístupy, stochastické a nestochastické veličiny. Lineární přenos energie, lineální energie, měrná energie. Mikrodozimetrie a biologický účinek záření, mikrodozimetrie a ochrana před zářením, aj.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Mikrodozimetrie jako základ účinků ionizujícího záření, zejména biologických.

2. Přenos energie ionizujícího záření látce, zejména lidské tkáni.

3. Nepružné srážky nabitých částic.

4. Prostorová distribuce primárních produktů přenosu energie.

5. Časový vývoj procesu absorpce energie ionizujícího záření.

6. Základy mikrodozimetrie.

7. Základní veličiny a jednotky mikrodozimetrie.

8. Lineální energie, měrná energie - jejich vztah k makrodozimetrickým veličinám.

9. Mikrodozimetrie a biologické účinky záření.

10. Mikrodozimetrie a ochrana před zářením.

11. Mikrodozimetrie a radioterapie.

12. Metody experimentální mikrodozimetrie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí a jejich využití pro mikrodozimetrické aplikace.

Schopnosti:

Analýza přenosu energie na látku z hlediska mikro dějů a jeho praktické využi při detekci záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Spurný F., Mikrodozimetrie, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

[2] Sedlák A., Mikrodozimetrie a její aplikace, Academia, Praha 1989.

Doporučená literatura:

[3] ICRU Reports: 16 - Linear Energy Transfer (1970), 36-Microdosimetry (1980); 40-Quality Factor in Radiation Protection (1987).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11288005.html