Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digitální zpracování obrazu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01DIZO ZK 4 2P+2C
Vztahy:
Předmět 01DIZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01ROZ1 (vztah je symetrický)
Předmět 01DIZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01ROZRF1 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Barbara Zitová
Přednášející:
Barbara Zitová
Cvičící:
Adam Novozámský, Barbara Zitová
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1. Digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém, aliasing

2. Základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu

3. Lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace

4. Detekce hran a významných struktur

5. Degradace obrazu a její modelování, inverzní a Wienerův filtr, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací)

6. Segmentace obrazu

7. Matematická morfologie

8. Registrace (matching) obrazů

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Gonzales R. C., Woods R. E., Digital Image Processing (4th ed.), Pearson, 2018

Doporučená literatura:

Pratt W. K.: Introduction to Digital Image Processing, CRC Press, 2013

J. Flusser, T. Suk, B. Zitova: 2D and 3D Image Analysis by Moments 1st Edition, Wiley & Sons Ltd., (2016)

J. Flusser, T. Suk, B. Zitová, Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., (2009)

Studijní pomůcky:

Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6362306.html