Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie ze struktury pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11VPS Z,ZK 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na strukturu pevných látek z pohledu uspořádání atomů. V první části se zaměří na aplikačně zajímavé struktury od kovových látek po molekulové krystaly. V druhé části se bude věnovat možnostem pozorování atomové struktury s použitím rentgenového záření, a to jak z pohledu průměrné tak lokální struktury. Cílem předmětu je i použití a osvojení si speciálních programů určených ke studiu a analýze struktury a mikrostruktury pevných látek.

Požadavky:

Předmět navazuje na základní znalosti ze struktury pevných látek a rentgenové difrakce.

Osnova přednášek:

1. Kovové struktury

2. Keramické struktury

3. Molekulové krystaly a speciální krystaly

4. Uspořádanost

5. Řešení struktury krystalů

6. Software pro řešení struktury z práškových difrakčních záznamů

7. Rietveldova metoda

8. Totální rozptyl a párová distribuční funkce (PDF)

9. Maloúhlový rozptyl (SAXS) a reflektivita

10. EXAFS - Extended X-ray Absorption Fine Structure

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přednáškový cyklus je zaměřen na strukturu pevných látek z pohledu uspořádání atomů. V první části se zaměří na aplikačně zajímavé struktury od kovových látek po molekulové krystaly. V druhé části se bude věnovat možnostem pozorování atomové struktury s použitím rentgenového záření, a to jak z pohledu průměrné tak lokální struktury. Cílem předmětu je i použití a osvojení si speciálních programů určených ke studiu a analýze struktury a mikrostruktury pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

R. E. Dinnebier, S.J.L. Billinge editors: Powder Diffraction: Theory and Practice, RSC Publishing, ISBN: 978-0-85404-231-9, Cambridge 2008.

Doporučená literatura:

T. Egami, S.J.L. Billinge : Underneath the Bragg Peaks ? Structure analysis of complex materials, 2 nd edition, Elsevier, ISBN: 978-0-08-097133-9, Amsterdam 2013.

M. De Graff, M. E. McHencry: Structure of Materials: An Introduction to Diffraction, and Symmetry, Cambridge university press, ISBN: 978-0-521-65151-6, Cambridge 2008.

J. Marek, Z. Trávníček: Monokrystalová rentgenová strukturní analýza, Universita Palackého v Olomouci, ISBN: 80-244-0551-2, Olomouc 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4605606.html