Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cvičení z anorganické chemie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15CAN1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Ve cvičeních je soustředěna pozornost na chemické názvosloví, tvorbu chemických vzorců, úpravy chemických rovnic a stechiometrické výpočty.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. stavba atomu (elektronová konfigurace, anomálie)

2. názvosloví (halogenidy, pseudohalogenidy, polythioničitany, polythionany, organické deriváty kyselin fosforu, komplexní sloučeniny)

3. tvary molekul (hybridizace, VSEPR, molekulové orbitaly)

4. bodové grupy a prvky symetrie (hledání prvků a operace symetrie, rovina, osa a střed symetrie, symbolika prostorových grup)

5. krystalografie (elementární buňka, centrace buňky)

6. chemické výpočty (molalita, koncentrace, hmotnostní zlomek, výpočty složení slitin)

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti si prakticky procvičí chemické názvosloví, tvorbu vzorců, úpravy a použití chemických rovnic, jakož i stechiometrické výpočty.

Schopnosti:

Studenti se budou schopni lépe orientovat v materiálu obsaženém v pokročilých přednáškách jednotlivých chemických disciplín.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Mička Z., Lukeš I.: Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, Praha, 2007.

[2] Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

[3] Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha, 1998.

Doporučená literatura:

[4] Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford

University Press, 1994.

[5] Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha, 1993

Poznámka:

Cvičení z anorganické chemie 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1837906.html