Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16APLB ZK 5 4+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách je věnován radioanalytickým metodám a využití radionuklidů a ionizujícího záření při analýze a diagnostice technologických procesů.

Požadavky:

Znalosti z interakce ionizujícího záření s látkou a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Fyzika rentgenových paprsků

2. Vlnově a enegiově dispersní rentgenfluorescenční analýza

3. Zpracování spekter

4. Kvantitativní RFA, matricové jevy

5. Použití synchrotronového záření v RFA

6. Totální reflexe při RFA

7. Microbeam XRFA

8. PIXE

9. Elektronová mikrosonda

10. Použití neutronů ke kvantitativní analýze

11. Jaderné metody v uhelném a rudném hornictví

12. Karotáž

13. Analýza a diagnostika průmyslových procesů

14. Bezpečnostní předpisy a radiační ochrana

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Radioanalytické metody: Rentgenfluorescenční analýza, PIXE, elektronová mikrosonda, neutronové metody, využití radionuklidů k diagnostice průmyslových procesů.

Schopnosti:

Použít uvedené metody v průmyslových, geologických a chemických aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Thýn a kol., Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources, ČVUT Praha, 2000

[2] R. Van Grieken, A. Markowicz, Handbook of X-Ray Spectrometry, Marcel Dekker, Inc. New York, 2002

[3] G. Foldiak, Industrial Application of Ionizing Radiation, Akademiai Kiado, Budapest 1986

Doporučená literatura:

[4] M. Karlík, Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, 2010

Studijní pomůcky:

Database of Prompt Gamma Rays from Slow Neutron Capture for Elemental Analysis, IAEA Vienna 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1885306.html