Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dozimetrie vnitřních zářičů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16DZAR ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ladislav Musílek
Přednášející:
Ladislav Musílek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Stanovení radiační zátěže při vnitřní kontaminaci radioaktivními látkami, dozimetrické veličiny, kompartmentové modely kinetiky radioaktivních látek, možnosti zahrnutí věkové závislosti v dozimetrických modelech, omezení platnosti užívaných modelů a postupů, stanovení radiační zátěže z radiofarmak v nukleární medicíně - základní pojmy, obecný postup při výpočtu absorbované dávky z radiofarmak, zjišťování údajů o biologickém chování radiofarmak, tabulky absorbovaných dávek a omezení jejich platnosti, radiační zátěž u dětí, zátěž z kontaminantů v radiofarmakách, vývoj metod pro stanovení radiační zátěže z vnitřních zářičů, metody měření vnitřní kontaminace, detekce in-vivo, monitorování exkretů, monitorování pracovního prostředí.

Požadavky:

Absolvování předmětů Jaderná a radiační fyzika (16JRF12) a Základy dozimetrie (16ZDOZ12).

Osnova přednášek:

1. Veličiny popisující radiační zátěž od vnitřních zářičů

2. Dozimetrický model zažívacího traktu

3. Dozimetrický model dýchacího ústrojí

4. Další kompartmentové modely pro popis radiační zátěže od vnitřních zářičů

5. Věková závislost v dozimetrických modelech vnitřní kontaminace

6. Radiačně hygienický význam a meze platnosti používaných postupů při stanovení dávek z vnitřní kontaminace

7. Obecný postup stanovení absorbované dávky od radiofarmak

8. Matematický model pro stanovení dávky z radiofarmak

9. Zjišťování údajů o biologickém chování radiofarmak u experimentálních zvířat a u lidí

10. Příklady stanovení absorbovaných dávek z radiofarmak

11. Radiačně hygienický význam a meze platnosti používaných postupů při stanovení dávek z radiofarmak

12. Historický vývoj metod pro stanovení radiační zátěže z vnitřních zářičů

13. Měření vnitřních zářičů přímými metodami, celotělové detektory

14. Měření vnitřních zářičů nepřímými metodami

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Dozimetrická problematika stanovení vnitřní kontaminace radionuklidy a problematika vnitřních zářičů v nukleární medicíně.

Schopnosti:

Zhodnocení používání otevřených zářičů. Jejich výhody/nevýhody/rizika v různých aplikacích a použití v praktických aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Hušák - L. Musílek - J. Šeda - V. Kliment: Dozimetrie vnitřních zářičů. Praha, Ediční středisko ČVUT 1987.

Doporučená literatura

[2] V. Koprda: Vnútorná kontaminácia rádioaktívnymi látkami. Bratislava, Veda 1986.

[3] Individual Monitoring for Internal Exposure of Workers. ICRP Publication 78, Annals of the ICRP, Oxford, Pergamon, September/December 1997.

[4] O.G. Raabe (Ed.): Internal Radiation Dosimetry. Madison, Medical Physics Publishing 1994

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11288605.html