Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z radioanalytických metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PRAM KZ 4 0+4
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15PRAM je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 15RAM
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Cvičící:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Laboratorní cvičení je zaměřeno na praktické provedení různých typů radioanalytických metod od stanovení součinů rozpustnosti přes radiometrické titrace až po stanovení různých radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Zahrnuty jsou také substechiometrická zřeďovací, radoimunologická, rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza.

Požadavky:

1. Praktikum z jaderné chemie (15PJCH)

2. Zkouška nebo zápis předmětu Radioanalytické metody (15RAM)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Stanovení rozpustnosti málo rozpustných sloučenin metodou radioaktivních indikátorů.

2. Substechiometrická izotopická zřeďovací analýza.

3. Radiochemické stanovení Cs-137 v přírodních vodách.

4. Emanometrické stanovení radia, stanovení radonu.

5. Neutronová aktivační analýza s měřením zpožděných neutronů.

3. Radioimunologická analýza.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají praktické znalosti o základních radioanalytických metodách a jejich principech.

Schopnosti:

Absolventi cvičení budou schopni zvolit a použít vhodnou metodu k řešení radiochemických problémů v laboratoři i v terénu (in situ).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Návody k Praktiku ze separačních metod, soubor podkladů vyučujících, 2018

2. A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003

3. B. Kahn (ed): Radioanalytical Chemistry, Springer-Verlag New York, 2007

Doporučená literatura:

1. J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

2. V. Majer: Základy užité jaderné chemie, (2. vydání), SNTL Praha, 1985.

Studijní pomůcky:

1. Radiochemická laboratoř

Poznámka:

Praktikum z radioanalytických metod

Další informace:
https://jaderna-chemie.cz/vyuka/predmety/praktikum-z-radioanalytickych-metod/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757806.html