Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Patofyziologie a zobrazovací metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PAFZB ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Aplikovaná anatomie, topografická anatomie a klinická anatomie v radiologii. Patologicko - radiologické korelace jednotlivých oblastí. Dávka x rozlišení x patologicko - radiologické korelace - snaha o „histologickou“ diagnostiku ve světle ochrany před zářením. Technický možnosti radiologických metod a jejich využití při radiologicko - anatomicko - patologických korelacích. Postprocesing zpracování obrazu a topografická anatomie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 1. Identifikace orgánů, umístění orgánů, vztahy orgánů orgánů. Pohybový systém -skelet a klouby. Hrudník, dýchací ústrojí - topografické anatomie systému demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, CT, SPECT/PET).

2. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 2. Břicho, trávicí ústrojí, močové a pohlavní ústrojí (RTG, CT, SPECT/PET).

3. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 3. Oběhový systém včetně srdce (RTG, DSA, CT, US). CNS - nervy (MRI, fMRI, PET).

4. Základy patologie. Identifikace orgánů a systémů, jejich základní patologické vztahy a hodnocení.

5. Patologie v zobrazovacích metodách 1. Skelet - patologie systému demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, CT, nukl. medicína). Hrudník, dýchací ústrojí (RTG, CT, SPECT/PET). Břicho, trávicí ústrojí (RTG, CT, MRI, SPECT/PET, US).

6. Patologie v zobrazovacích metodách 2. Oběhový systém včetně srdce - patologie demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, DSA, CT, US). Močové a pohlavní ústrojí (MRI, nukl. medicína, US). CNS - nervy (MRI, fMRI, PET).

7. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách. Funkční hodnocení (kvantitativní i kvalitativní rozbory) v zobrazovacích metodách (PET, PET-CT, MRI, spektrální MR, funkční MR, funkční CT, ultrazvuk, chování kontrastních látek).

8. Virtuální realita, modulace, prostorové rekonstrukce. Možnosti virtuální medicíny zobrazovacími metodami, 3d a 4d rekonstrukce, stereoanatomie, stereodiagnostika, simulace a modulace simulací. Modulace patologických směn v 3D simulacích zobrazovacími metodami.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Komplexní znalosti aplikované anatomie, topografické anatomie a klinické anatomie v radiologii.

Schopnosti:

Použítí vyhodnocovacích metod k diagnostice obrazu a výpočet dávky v kritickém objemu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dokládal, Páč a kol., Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003

[2] Čihák, Anatomie 1-3, Praha, Grada, 2001-2004

[3] Povýšil a kol., Speciální patologie 1-3, Praha, Karolinum, 1995-1997

[4] Mačák, Obecná patologie

[5] Mačák, Mačáková, Patologie, Praga, Grada, 2004

Doporučená literatura:

[6] Fleckestein, Tranum-Jensen, Anatomy in diagnostic imaging, 2nd edition,

Blackwell publ., 2001

Poznámka:

Radiological correlations, radiology

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4563806.html