Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemická termodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHMT Z,ZK 5 3+2
Garant předmětu:
Jan Bárta, Viliam Múčka
Přednášející:
Jan Bárta, Viliam Múčka
Cvičící:
Jan Bárta
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška se zabývá chemickou termodynamikou jako jednou znejdůležitějších částí fyzikální chemie. Posluchači získají přehled a znalosti vtéto oblasti. Významná pozornost je věnována popisu ideálních a reálných plynů. Důkladně jsou probírány věty termodynamické a termodynamická rovnováha a jejich důsledky pro jedno a vícesložkové systémy (fázové rovnováhy, fázové diagramy). Součástí přednášek je také popis chování ideálních a reálných roztoků. Dále jsou probírány termodynamické aspekty chemických reakcí -chemická rovnováha, rovnovážná konstanta i stupeň přeměny. Poslední část přednášek je věnována problematice nerovnovážné termodynamiky.Součástí předmětu jsou cvičení, která se věnují praktické aplikaci teoretických znalostí získaných během přednášek. Jsou procvičovány základní termodynamické pojmy a vztahy. Výpočty jsou vsouladu snáplní přednášek a prohlubují teoretické znalosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. V. Múčka: Chemická termodynamika, 5. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha,2003

2. H. De Voe: Thermodynamics and Chemistry, 2nd Ed., ver. 8, University of Maryland, USA, 2016, dostupné z http://www2.chem.umd.edu/thermobook/(navštíveno 30. 4. 2019)

Doporučenáliteratura:

3. Z. Adamcová: Příklady a úlohy z fyzikální chemie, SNTL, Praha 1989

4. W.J. Moore: Physical Chemistry, 5th Ed., Prentice-Hall, 1998

5. P. Atkins, J. de Paula: Physical Chemistry,7th Ed.,Oxford University Press, Oxford, New York,2002

6. S. Zumdahl: Chemical principles,5h Ed.,Houghton Mifflin Company, Boston, NewYork, 2005

7. R. Chang: Chemistry,9th Ed.,McGraw-Hill, New York, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5659806.html